Uw zoekopdracht heeft 1388 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 13 februari 2020, nr. WJZ/ 19242023, tot vaststelling van tijdelijke regels met betrekking tot de maximale hoeveelheid frequentieruimte bestemd voor commerciële FM-radio-omroep die één rechtspersoon kan gebruiken of verwerven (Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 10066 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 februari 2020, nr. WJZ/20004712, tot wijziging van de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst en de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst, in verband met een tijdelijke verdeling van frequentieruimte in laag 6 voor lokale digitale radio-omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 8766 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 februari 2020, nr. DE/20028289, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (digitale radio-omroep, laag 6)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 9370 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 februari 2020, houdende het instellen van een commissie die belast is met het adviseren van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de benoeming van de leden van de in te stellen raad van toezicht van de Ster (Instellingsbesluit benoemingsadviescommissie raad van toezicht Ster)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8796 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 25 januari 2020, nr. Ac2020, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7741 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Aankondiging procedure beëindiging en aanvraag aanbodkanalen landelijke publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1903 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 december 2019, nr. WJZ/17852618, houdende wijziging van de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen in verband met onder andere een splitsing en verhoging van het subsidieplafond voor 2020, de toevoeging van een motiveringsvereiste, en de toevoeging van de mogelijkheid tot medeondertekening van de aanvraag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 30 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 december 2019, nr. 130997 (11143), houdende wijziging van de Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 31 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71181 Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 december 2019,nr 17841806 houdende vaststelling van de peildatum voor de telling van het aantal leden van de omroeporganisaties voor de erkenningperiode 2022–2026

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 67594 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap