Uw zoekopdracht heeft 1530 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Subsidieplafondbesluit Aangepast Lezen 2020 (bijdrage vrijwilligers en projecten), Koninklijke Bibliotheek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9122 Koninklijke Bibliotheek
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling Brug voor Talent

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8460 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2020, nr. 19529667, houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met het verlengen van de termijn voor het indienen van aanvragen voor subsidie in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021–2024

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 7463 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2019, nr. WJZ/17705952 (10945), houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2019, 63642 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende ontheffing van de maximale vliegerhoogte voor de Rijsbergse Vliegerdagen, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2020 Staatscourant 2020, 1329 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2020 Staatscourant 2020, 1149 Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 december 2019, nr. WJZ/17802834, houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een verlenging van de werkingsduur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 67181 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Interim - bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van de subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, het Deelreglement Ontwikkeling, het Deelreglement Realisering, het Deelreglement Distributie en het Deelreglement Filmactiviteiten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 71113 Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 december 2019, nr. WJZ/17806953(10295), houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met onder andere een verruiming van de doelgroep en een aanpassing met betrekking tot de mogelijke samenloop met de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2019 Staatscourant 2019, 67170 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2019 Staatscourant 2019, 71181 Stichting Nederlands Fonds voor de Film