Uw zoekopdracht heeft 35157 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie: Parc Zaarderheiken: bestemmingsplan Parc Zaarderheiken, ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap en het besluit tot niet vaststellen van het exploitatieplan

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 11678 Venlo
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 8 februari 2020, nr. 2020000314, houdende herbenoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 10648 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van 11 februari 2020, nr. 2804339

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10742 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het hoofd van de afdeling Stralingstoepassingen van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 17 februari 2020, nr. ANVS-2020/2317, houdende verlening van ondermandaat aan medewerkers van de afdeling Stralingstoepassingen (Besluit ondermandaat verlening registraties 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11242 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 februari 2020, nr. WJZ/ 20030467, tot het verlenen van volmacht en machtiging aan functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bevoegdheden ten aanzien van attachés en lokale werknemers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Besluit volmacht en machtiging attachés en lokale werknemers EZK)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10979 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2020, nr. WJZ/ 20030471, tot het verlenen van volmacht en machtiging aan functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bevoegdheden ten aanzien van attachés en lokale werknemers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Besluit volmacht en machtiging attachés en lokale werknemers LNV 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10953 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking opheffing Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11344 Weesp
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (28 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11414 Ridderkerk
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature ‘s-Gravenhage, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 9034 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 7 februari 2020 (kenmerk: 2812620/20/DP&O), houdende de benoeming van een lid van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10258 Ministerie van Justitie en Veiligheid