Uw zoekopdracht heeft 9303 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 13 februari 2020, nr. MD202003INSTHH, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10205 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Ondermandaat, -volmacht en -machtigingsbesluit DJZ 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9061 Ministerie van Defensie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, 2020-0000005689, houdende de inrichting van de directie Financieel-Economische Zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Financieel-Economische Zaken (Organisatie-, mandaat en volmachtbesluit Directie Financieel-Economische Zaken 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid van 6 februari 2020, kenmerk 1640166-201133-ESTT, tot een eervol ontslag van een plaatsvervangend arts-lid van de regionale toetsingscommissies euthanasie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8969 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 3 februari 2020, houdende benoeming van een lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8629 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 5 februari 2020, kenmerk 1641766-201314-CZ, houdende instelling van de Begeleidingscommissie evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie JZOJP)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8527 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 januari 2020, nr. 2020000100, houdende herbenoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8349 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 februari 2020, kenmerk 1636815-200797-BPZ, houdende eervol ontslag op eigen verzoek van een lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8325 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 4 februari 2020, nr. 2020000276, houdende benoeming van de directeur van de Politieacademie, lid van de Politieonderwijsraad en toekenning van de titulaire rang van hoofdcommissaris aan de directeur van de Politieacademie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8686 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende ontslag van een lid van de Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 7960 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat