Uw zoekopdracht heeft 1273 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Circulaire provincies per 1 januari 2020 geindexeerde (onkosten)vergoedingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 68324 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Circulaires Download icon PDF (56 kB)

  Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies, d.d. 10 december 2019, kenmerk 2019-0000643664

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 69199 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  RECTIFICATIE Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/239580, houdende kader voor toekenning van specifieke uitkeringen voor bermmaatregelen van N-wegen (Regeling specifieke uitkeringen N-wegen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 65418 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 31 oktober 2019, nr. 201900226 houdende, departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2019, nr. WJZ/ 19183031, tot wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen (Stcrt. 2019, 40228)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 49943 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 40228 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst Rijk-Regio Programma Internationale Knoop XL

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 36811 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/80310, tot aanwijzing van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel als bevoegd gezag als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet voor de scheepvaartwegen Reevediep en Onderdijkse Waard

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 22984 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/80314, houdende wijziging van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 22342 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat