Uw zoekopdracht heeft 1268 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2019, nr. WJZ/ 19183031, tot wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen (Stcrt. 2019, 40228)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 49943 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 40228 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst Rijk-Regio Programma Internationale Knoop XL

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 36811 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2019, nr. 2019-0000181627, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34216 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 25 maart 2019, nr. 2019-0000113361, houdende regels met betrekking tot de uitwerking van de begrippen in de verdeelmaatstaven van het provinciefonds en gemeentefonds alsmede vaststelling van de verdeelsleutel voor een enkele verdeelmaatstaf (Regeling uitwerking verdeelmaatstaven provinciefonds en gemeentefonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 20726 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/80310, tot aanwijzing van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel als bevoegd gezag als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet voor de scheepvaartwegen Reevediep en Onderdijkse Waard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 22984 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/80314, houdende wijziging van de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 22342 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur Nationaal Coördinator Groningen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2019, nr. 19080558, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 18440 overig
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging Ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Circulaires Download icon PDF (143 kB)

  Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 4337 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties