Uw zoekopdracht heeft 372 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  O.J. Hermans benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10918 Centraal Stembureau's (cluster)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 11 februari 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Selectielijst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 5 mei 1945

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 10766 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 28 januari 2020 nr. 2020000195, houdende Wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 7226 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 70841 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 1 november 2019 nr.2019002307, houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet in staat is haar taken als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vice-Minister-President uit te oefenen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61106 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  Verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 37214 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 april 2019, nr. 2019-00000 168554 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 19131 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Inwonertal per provincie ten behoeve van de verkiezing voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Centraal Bureau voor de Statistiek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2019 Staatscourant 2019, 13616 overig
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 februari 2019, nr. 2019-0000006011, houdende aanpassing van de subsidiebedragen van de Wet financiering politieke partijen voor het jaar 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9722 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit mandaat en volmacht ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2019 Staatscourant 2018, 72640 Tweede Kamer der Staten-Generaal