Uw zoekopdracht heeft 69166 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Rectificatie besluit van 5 december 2019, staatcourantnummer 66161 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, houdende specifieke verdeling van taken en stemrechten in verband met Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2019, 66161 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 december 2019 nr. PO/17846272, houdende voorschriften in het kader van de meting en beoordeling van leerresultaten als bedoeld in artikel 10a van de Wet op het primair onderwijs (Regeling leerresultaten PO 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2020 Staatscourant 2019, 69886 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie call for proposals NWA Cybersecurity, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2019, 69101 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  RECTIFICATIE Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen (2019R016), Stcrt 2019, 66648

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2019, 66648 Openbaar Ministerie (OM)
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  RECTIFICATIE Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2018–2019, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2020 Staatscourant 2019, 51660 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie artikel 47 besluit POSTNL Sandd, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2019, 54519 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Rectificatie omrekenfactoren militair Pensioenreglement 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2019, 64599 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie omrekenfactoren militair Pensioenreglement 2020, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2019, 71405 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken