Uw zoekopdracht heeft 70366 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie besluit winningsvergunning aardwarmte De Lier, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2016, 38394 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot (her)benoeming leden Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2016, 24203 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Huishoudelijk reglement rechtbank Overijssel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2016, 54746 overig
 4. Overig Download icon PDF (80 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202166, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12a van de Gaswet (Tarievencode gas)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2016, 21522 Autoriteit Consument en Markt
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000252614, tot vaststelling van de consumentprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland voor 2017 alsmede naar aanleiding daarvan de vaststelling van diverse bedragen en percentages

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2017 Staatscourant 2016, 63861 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2016, 2016-0000228144, tot aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het Warenwetbesluit Liften 2016 en als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het Warenwetbesluit Machines

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2017 Staatscourant 2016, 58572 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van de Sanctieregeling ISIS en Al Qaida 2016 (Stcrt. 2016, nr. 67860)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2017 Staatscourant 2016, 67860 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 juni 2017, kenmerk 17099950.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2017 Staatscourant 2016, 57780 Ministerie van Economische Zaken
 9. Liquidaties Download icon PDF (1 kB)

  Liquidation DHL Bonaire N.V.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2016, 17684 overig
 10. Interne regelingen Download icon PDF (30 kB)

  Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2017 Staatscourant 2016, 25642 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie