Uw zoekopdracht heeft 35780 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Autorisatiebesluit van de Belastingdienst Caribisch Nederland van 25 juni 2014, nr. 2014-0000323583, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2017 Staatscourant 2014, 23681 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Pensioenen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten van 18 december 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2016 Staatscourant 2014, 37623 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, 2014-0000181534, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2015 Staatscourant 2014, 35740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ivm algemene tegemoetkoming 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2015 Staatscourant 2014, 24172 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2015 Staatscourant 2014, 34671 overig
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie bestemmingsplan ‘Pastoor Albertsstraat’, Schinnen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-02-2015 Staatscourant 2014, 21222 Schinnen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Beleidsregels bestuurlijke boete

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-2015 Staatscourant 2014, 36978 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2015 Staatscourant 2014, 34671 overig
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vastgesteld bestemmingsplan Spaarndamseweg 1e partiële herziening, rectificatie, Haarlem

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2015 Staatscourant 2014, 35112 Haarlem
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem; surseance van betaling Stichting Beheer Kinderopvang Rivierenland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2014, 37981 overig