Uw zoekopdracht heeft 34217 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2017 Staatscourant 2013, 13962 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding laatstelijk gewijzigd op 3 juli 2013 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris (bijlage).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2016 Staatscourant 2013, 19835 overig
 3. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 27 augustus 2015, nr MinBuZa.2015.479706, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2013, 25383 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Pensioenen Download icon PDF (26 kB)

  Rectificatie van de rectificatie bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Grafische Bedrijven van 2 december 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2015 Staatscourant 2013, 34407 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Pensioenen Download icon PDF (26 kB)

  Rectificatie Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Grafische Bedrijven van 2 december 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2015 Staatscourant 2013, 34407 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 augustus 2013, nr. MinBuZa-2013.241132, houdende wijziging van de Sanctieregeling Syrië 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2013, 24076 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (27 kB)

  Reglement Toetsing NRGD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2013, 35129 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie inzake Instemming besluiten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Pharmacie van 19 september 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2014 Staatscourant 2013, 13254 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit houdende Ontslag en vergoeding van de Commissie Streefbeeld Paling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2014 Staatscourant 2013, 32202 Ministerie van Economische Zaken
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001328 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2014 Staatscourant 2013, 23545 Ministerie van Veiligheid en Justitie