Uw zoekopdracht heeft 5630 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Internationale belastingheffing. Rectificatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2010 Staatscourant 2008, 248 Ministerie van Financiën
 2. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Richtlijn voor strafvordering grondstromen (2003R004)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2009 Staatscourant 2008, 107 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Onherroepelijk bestemmingsplan ‘St. Annaklooster e.o. Zundert’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2009 Staatscourant 2008, 68 Zundert
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit huisartsgeneeskunde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2009 Staatscourant 2008, 42 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba 2001 (invoering aanvraagstation)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2009 Staatscourant 2008, 42 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001, Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee 2001 (invoering aanvraagstation)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2009 Staatscourant 2008, 42 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling vaststelling voor 2008 van de maatstaven, bedragen, bandbreedtes en verdeelsleutels/tarieven Besluit bekostiging financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2009 Staatscourant 2008, 37 Ministerie van Financiën
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Wijziging Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden (indexering 2009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2009 Staatscourant 2008, 22 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie: Bekendmaking Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-02-2009 Staatscourant 2008, 21 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Wijziging Regeling aanwijzing BBT-documenten (vervanging tabel 2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2009 Staatscourant 2008, 18 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer