Uw zoekopdracht heeft 24962 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8758 Ministerie van Defensie
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Hattem, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8975 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 februari 2020, houdende het instellen van een commissie die belast is met het adviseren van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de benoeming van de leden van de in te stellen raad van toezicht van de Ster (Instellingsbesluit benoemingsadviescommissie raad van toezicht Ster)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8796 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 6 februari 2020, nr. 2794898, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot aanpassing van het vergoedingenbesluit van diverse commissies en de intrekking van het Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht, Stcrt. 2005, 34

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8314 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2018, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 6837 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2018, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 6839 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, ONE-Dyas B.V. te Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8217 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Twenterand, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8973 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, houdende verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 7959 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport