Uw zoekopdracht heeft 116 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (183 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000188020, houdende publicatie van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake de terinzagelegging van de common approach van vier Lidstaten (4MS) ten aanzien van de beoordeling van materialen en chemicaliën in contact met drinkwater

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65584 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Erkenning als dosimetrische dienst van NRG Individual Monitoring B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 54504 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 35478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met subsidieverlening als bedoeld in de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2018 Staatscourant 2018, 27605 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2017-0000012131, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2018 Staatscourant 2018, 6068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 juni 2017, kenmerk PG-1148317-164195, houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom (trisomie 21, 18 en 13) en de 20 wekenecho (of structureel echoscopisch onderzoek, SEO) naar neuraalbuisdefecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2017 Staatscourant 2017, 36640 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport van 11 mei 2017, 1132505-163736-VGP, inzake de inwerkingtreding van richtlijn (EU) 2017/738 van de Raad van 27 maart 2017 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat lood betreft (PbEU 2017, L 110)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2017 Staatscourant 2017, 27692 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake instemming wijziging van een besluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2017 Staatscourant 2017, 21724 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2017 Staatscourant 2017, 234 overig