Uw zoekopdracht heeft 478 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Call for proposals Aspasia 2019, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10430 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2018 Staatscourant 2018, 53433 Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aankondiging publicatie instroomcijfers WGA 2017, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 34343 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking kennisgeving inzake boete Emmanuel Adofo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2018 Staatscourant 2018, 30745 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking kennisgeving inzake boete Emmanuel Adofo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2018 Staatscourant 2018, 30800 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (17 kB)

  Autorisatiebesluit selectieverstrekking aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de Afdeling Beleidsinformatie van de directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2018 Staatscourant 2018, 18504 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Overig Download icon PDF (53 kB)

  Publicatie van de beschikkingen voor de Toelatingen Zorgstellingen (WTZi)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2017 Staatscourant 2017, 4828 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2016, 2016-0000257951, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68598 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2016, 2016-0000142175, tot wijziging van de normen en bedragen, genoemd in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Regeling vermogenswaardering Ioaz, het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, de Regeling vaststelling grondslagen IOAW en de Regeling vaststelling grondslagen IOAZ per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32586 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2016, 2016-0000140591, tot wijziging van in de Toeslagenwet genoemde bedragen per 1 juli 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2016 Staatscourant 2016, 31769 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid