Uw zoekopdracht heeft 1043 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van een Sea Port of Disembarkation (SPOD) op en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein van Verbrugge Zeeland Terminals B.V., gemeente Vlissingen, zoals aangewezen en gemarkeerd op de foto in de bijlage, als te bewaken en te beveiligen object

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9113 Ministerie van Defensie
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Verkeersbesluit aanwijzing ligplaatsen hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 5893 Rijkswaterstaat
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2020, nr. 2020-0000005885, inzake de implementatie van richtlijn nr. 2018/131 van de Raad van 23 januari 2018 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn 2009/13 overeenkomstig de door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde wijzigingen aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (PbEU L 2018, L22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5578 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving HLD ontheffing diepgang en aanwijzing veerpont, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2020 Staatscourant 2020, 1218 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Beschikking Element MED, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 71345 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 december 2019, nr. ILT-2019/60639, tot aanwijzing van Nippon Kaiji Kyokai (Netherlands) BV, locatie Park Barendrecht, Villa 7, 1e Barendrechtseweg 48, 2992 XC, Barendrecht als conformiteit-beoordelingsinstantie op grond van artikel 11, eerste en tweede lid, van de Wet scheepsuitrusting 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 71352 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Aankondiging NLc ledenvergadering 11 februari 2020, Nederlandse Loodsencorporatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 65938 Nederlandse Loodsencorporatie
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking Scheepvaartverkeerswet Zuiderkanaal, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66841 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Verkeersbesluit voor het nemen van verkeersmaatregelen voor de scheepvaart in verband met het realiseren van een kitesurfzone in het Markermeer-IJmeer nabij het catamaranstrand te Almere

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67530 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpprojectplan Waterwet en beslissing m.e.r-beoordelingsnotitie project Verruiming Twentekanalen fase 2, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64209 Rijkswaterstaat