Uw zoekopdracht heeft 1734 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6302 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Besluit inzake lijst van verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) verplicht is, Autoriteit Persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64418 Autoriteit Persoonsgegevens
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 27682 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig Download icon PDF (45 kB)

  Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, houdende verlening van mandaat, machtiging en volmacht aan de voorzitter en de andere leden van de Autoriteit Persoonsgegevens en functionarissen werkzaam bij het secretariaat van de Autoriteit Persoonsgegevens (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22146 Autoriteit Persoonsgegevens
 5. Overig Download icon PDF (42 kB)

  Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 19 februari 2019 met betrekking tot het bepalen van de hoogte van bestuurlijke boetes (Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2019 Staatscourant 2019, 14586 Autoriteit Persoonsgegevens
 6. Overig Download icon PDF (30 kB)

  Autorisatiebesluit voor het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en centraal stembureau van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 69868 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Overig Download icon PDF (32 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2018 Staatscourant 2018, 67692 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 8. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens van 10 juli 2018 tot vaststelling van een bestuursreglement (Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2018 Staatscourant 2018, 64127 Autoriteit Persoonsgegevens
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking kennisgeving inzake boete Emmanuel Adofo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2018 Staatscourant 2018, 30745 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Voorlichting RvS inzake wetsvoorstel intrekking Wet raadgevend referendum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2018 Staatscourant 2018, 23621 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties