Uw zoekopdracht heeft 217 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatregeling Nationale ombudsman, Kinderombudsman en Veteranenombudsman inzake de behandeling van klachten 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8910 overig
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Reglement horen in de bezwaarfase, Commissariaat voor de Media

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 7282 Commissariaat voor de Media
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Definitieve vaststelling drie Natura 2000-beheerplannen rondom het Koningsdiep, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2017 Staatscourant 2017, 7454 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Aaanvraag vergunning Waterwet Spoolderenkweg 1A, Zwolle, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2016 Staatscourant 2016, 65091 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2015, nr. 710127 houdende aanwijzing van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken als instantie tot gerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2015 Staatscourant 2015, 45980 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 mei 2013, ACM/DJZ/2013/200952, tot vaststelling van nadere regels voor de behandeling van klachten (Klachtenregeling ACM)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2013 Staatscourant 2013, 15565 Autoriteit Consument en Markt
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Regenboog Apotheek Bavel B.V./Inspecteur-Generaal voor Gezondheidszorg e.a. Geneesmiddelen, Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22924 Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak
 8. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking vacatures Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2012 Staatscourant 2012, 1562 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Vacatures Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2011 Staatscourant 2011, 20333 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Overzicht schriftelijke klachten VWS

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2009 Staatscourant 2009, 13339 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport