Uw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Call for proposals Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 20767 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 december 2018, nr. VO/1433973, houdende instelling van de beoordelingscommissie technisch vmbo voor de periode 2018 tot en met 2023 (Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 72812 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (17 kB)

  Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor opleidingen Nederlandse taal en/of rekenen en digitale vaardigheden (overige educatie), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2018 Staatscourant 2018, 55481 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (63 kB)

  Call for proposals Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2018 Staatscourant 2018, 10487 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 6. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Register niet-bekostigde opleidingen vavo en overige educatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 72278 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 december 2016, nr. MBO/1082139, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2016 Staatscourant 2016, 68210 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Zoetermeer-Lansingerland, Schooljaar 2016/2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2016 Staatscourant 2016, 31452 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) Zoetermeer-Lansingerland, Schooljaar 2016/2017, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2016 Staatscourant 2016, 22298 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 april 2016, nr. MBO/923233 inzake vaststelling van het subsidieplafond, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Regeling BVE-subsidies voor het kalenderjaar 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2016 Staatscourant 2016, 20887 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap