Uw zoekopdracht heeft 450 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving aanvragen vergunning Ontgrondingenwet Schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9729 Rijkswaterstaat
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 februari 2020, tot wijziging van de begrenzing van de beperking in toegankelijkheid van een gebied ex artikel 2.5, Wet natuurbescherming gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9638 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking watervergunning grondwateronttrekking dienstenhaven Terneuzen, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8847 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerp projectplan De Geitenwaard, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 8430 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpwijzigingsvergunning Koolen-Jonkers Beheer B.V., Asten, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 6212 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Inschrijving drinkwaterleidingnetwerk Evides N.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 6688 overig
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontheffing Glyfosaat en Ampa in de grondstof van drinkwaterbedrijf WML, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 5367 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontheffing Prosulfocarb in de grondstof van drinkwaterbedrijf WML, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 5368 Inspectie Leefomgeving en Transport
 9. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving procedure Programma Integraal Riviermanagement, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2020 Staatscourant 2020, 2932 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit watervergunning Trias Westland B.V. Poeldijk, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-01-2020 Staatscourant 2020, 1070 Rijkswaterstaat