Uw zoekopdracht heeft 2471 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving vaststelling en goedkeuring projectplan Waterwet “Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1” en omgevingsvergunning onderdeel bouwen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 11315 Noord-Brabant
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Ulvenhoutse Bos” en ontwerp-inpassingsplan “Ulvenhoutse Bos” inclusief milieueffectrapport (MER)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 11636 Noord-Brabant
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vrijgave voor inspraak voorgenomen Verkeersbesluit milieuzone brom- ensnorfietsen Den Haag 2020 en voorgenomen Beleidsregel ontheffingenmilieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 11647 's-Gravenhage
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Hogere Grenswaarden, Hillegommerdijk 153-155 te Lisserbroek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 11789 Haarlemmermeer
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wet milieubeheer, Geluidbelastingkaarten 2016 gemeente Haarlemmermeer – tweede tranche(Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10229 Haarlemmermeer
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving beoordeling m.e.r. plicht ten behoeve van kleiwinning in Ulsda voor de baksteenfabricage steenfabriek Strating te Oude Pekela

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 6705 Groningen
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding besluit algemene regels milieu mijnbouw, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2020 Staatscourant 2020, 7148 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5912 Beek
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ‘Actieplan Geluid 2019-2023 Rotterdam’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 5370 Rotterdam
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Alkmaar - M.e.r. beoordelingsbesluit - Groeneweg 74, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6255 Alkmaar