Uw zoekopdracht heeft 649 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 februari 2020, tot wijziging van de begrenzing van de beperking in toegankelijkheid van een gebied ex artikel 2.5, Wet natuurbescherming gelegen binnen het Natura 2000-gebied ‘IJsselmeer’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9638 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving voornemen vaststelling projectplan Trintelzand B, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 58859 Rijkswaterstaat
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve besluiten Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58667 Rijkswaterstaat
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving inspraaktermijn ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 55226 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2019, 50298 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Projectplan voor het realiseren van Fauna Uittreedplaatsen langs het Julianakanaal te Stein, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 46416 Rijkswaterstaat
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  m.e.r.-beoordelingsbesluit schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44652 Rijkswaterstaat
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2019 Staatscourant 2019, 3740 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking besluit Waterwet verleende vergunning Kingfish Zeeland B.V., lozen en onttrekken afvalwater, Oosterschelde, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2019 Staatscourant 2019, 2984 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (32 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Wadden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2018 Staatscourant 2018, 72146 Rijkswaterstaat