Uw zoekopdracht heeft 167 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de implementatie van verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PbEU 2018, L 294)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 2791 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling publicatie bevriezingsprotocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 8931 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2019 Staatscourant 2019, 3740 Rijkswaterstaat
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2018 Staatscourant 2018, 66446 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluitvorming Koerdisch Kermandji

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-2018 Staatscourant 2018, 29341 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale Overeenkomst ADN/M 021 op basis van sectie 1.5.1 van de Bijlagen bij het ADN over stoffen die meer dan 10% benzeen bevatten en een kookpunt hebben van niet meer dan 60°C, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2017 Staatscourant 2017, 68527 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bekendmaking – openbare raadpleging Geografische aanduidingen uit Mexico

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 63200 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 8. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Bekendmaking – openbare raadpleging Geografische aanduidingen van Mercosur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 63202 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 9. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Publicatie productdossier AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, goedkeuring minimale wijziging productdossier „GRANA PADANO”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 63225 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 10. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Publicatie productdossier AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, goedkeuring minimale wijziging productdossier „POMME DU LIMOUSIN”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 63226 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland