Uw zoekopdracht heeft 416 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving tijdelijke indeling in een hogere bezoldigingsklasse, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2018 Staatscourant 2018, 51921 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 24 oktober 2016, no. 2016001810, houdende verlenging tijdelijke vergoeding voor woonlasten voor de Gouverneur van Sint Maarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2016 Staatscourant 2016, 60232 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving Melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Coevorden-20, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2016 Staatscourant 2016, 8461 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake de vaststelling van besluiten, genomen op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, tot het opleggen van een last onder dwangsom, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2015 Staatscourant 2015, 36978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 6 maart 2015, nr. BJZ/2015/33 M, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Financiën (Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2015 Staatscourant 2015, 11670 Ministerie van Financiën
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanbieden poststukken vanaf 1 januari 2014 met betrekking tot loonvorderingen ten aanzien van medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 35179 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 maart 2013, nr. 2013 – 0000159145, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Afdeling Staatsinrichting en Bestuur inzake intrekking van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2013 Staatscourant 2013, 7831 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012, IVV 2012-0000050931, tot aanpassing van de koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26607 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juni 2012, nr. IVV/I/2012/8621, betreffende herziening van bedragen genoemd in de Toeslagenwet per 1 juli 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2012 Staatscourant 2012, 13238 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 februari 2010, nr. 2010-0000043285, DCB/CZW/WVOB, van het gemiddelde belastbare loon van ministers over 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2010 Staatscourant 2010, 2054 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties