Uw zoekopdracht heeft 740 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 februari 2020, houdende het instellen van een commissie die belast is met het adviseren van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de benoeming van de leden van de in te stellen raad van toezicht van de Ster (Instellingsbesluit benoemingsadviescommissie raad van toezicht Ster)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8796 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Aankondiging procedure beëindiging en aanvraag aanbodkanalen landelijke publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1903 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 november 2019 over bestuurlijke boetes in het kader van de Wet op de vaste boekenprijs (Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66097 Commissariaat voor de Media
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Subsidie voor Erasmus Universiteit, Stichting Forhanna, Stichting Argis en Stichting Open State Foundation, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41960 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 5. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Subsidies Tijdelijke subsidieregeling Journalistieke Innovatie 2018, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41958 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijk mandaat algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 41959 Stimuleringsfonds voor de journalistiek
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 juli 2019, nr. DE/ 19112290, inzake de bekendmaking van het demografisch bereik van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio ten behoeve van de verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B05, B28, B29 en B34

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 25858 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 25 juni 2019 over bestuurlijke boetes in het kader van de Mediawet 2008 (Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37780 Commissariaat voor de Media
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling van het Commissariaat voor de Media van 10 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van commerciële media-instellingen (Beleidsregels reclame commerciële media‑instellingen 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37784 Commissariaat voor de Media
 10. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 34250 Commissariaat voor de Media