Uw zoekopdracht heeft 2089 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling werkinstructie Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61586 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 9 augustus 2019, met kenmerk RWS-2019/29265 houdende de benoeming en het eervol ontslag van de voorzitter en leden van de Adviesraad Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 55386 Rijkswaterstaat
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een vermiste geboorteakte van de consulaire post te Karachi, Pakistan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44923 Justitiële Informatiedienst
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluitvorming Azerbeidzjaans (Azerbeidzjan), Azerbeidzjaans (Iran) en Turkman (Irak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26587 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 25455 Raad van State
 6. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Selectieverstrekking voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 8971 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanbieden poststukken vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot loonvorderingen ten aanzien van medewerkers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2019, 141 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 15 oktober 2018, nr. 2018-169735, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Toeslagen (Instellingsbesluit werkgroep IBO Toeslagen).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2018 Staatscourant 2018, 61834 Ministerie van Financiën
 9. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van dienstonderdeel Logius in verband met de voorziening Mijn Overheid voor gemachtigden, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2018 Staatscourant 2018, 9482 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit machtiging en volmacht directeur Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2018 Staatscourant 2018, 43745 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties