Uw zoekopdracht heeft 87 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpbesluit Projectplan Waterwet wijzigingen inrichting Reevediep, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2019 Staatscourant 2019, 69800 Overijssel
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39765 Overijssel
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 28879 Overijssel
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Overijssel, Terinzagelegging aanpassing begrenzing boringsvrije zones Salland Diep en Engelse Werk Diep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 25447 Overijssel
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2019 Staatscourant 2019, 21328 Overijssel
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Overijssel - Benodigde goedkeuring van de begroting 2019 van Almelo door Gedeputeerde Staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2019 Staatscourant 2019, 4746 Overijssel
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Overijssel, intrekken waterverordeningen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe in verband met aankomende wijziging van toepassingsbereik omgevingsverordening Overijssel.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2019 Staatscourant 2019, 1308 Overijssel
 8. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Provincie Overijssel, M.e.r.-beoordeling versterking primaire waterkering Noordelijke Randmeerdijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 66754 Overijssel
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel, Publicatie wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 63659 Overijssel
 10. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Provincie Overijssel, Publicatie wijziging Reglement voor Waterschap Rijn en IJssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 63593 Overijssel