Uw zoekopdracht heeft 54949 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Besluit tot erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstantie DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab (DNV GL) voor het uitvoeren van werkzaamheden in kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, overeenkomstig het certificatieschema “Sustainable Biomass Program” (SBP), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 17813 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging geluidproductieplafonds A13 Ackerdijkse Plassen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 17122 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 17979 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake de terinzagelegging van de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van BritNed voor de methodologie voor de biedzoneherziening en alternatieve biedzoneconfiguraties, Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 18435 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  M.e.r. beoordelingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten Bundersestraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 18588 Tilburg
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  M.e.r. beoordelingsbesluit Gilzerbaan 495 te Tilburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 18594 Tilburg
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Inspraak concept-aanwijzingsbesluit hondenrenveld Dok van Perry

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2020 Staatscourant 2020, 18871 Vlissingen
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 19 maart 2020, nr IENW/BSK-2020/51878, inzake de implementatie van richtlijn (EU) 2020/362 en (EU) 2020/363, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2020 Staatscourant 2020, 17808 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving wijzigingsbesluit inpassingsplan ‘Noord-West 380 kV EOS-VVL’, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2020 Staatscourant 2020, 17497 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Coördinatiebesluit woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75 te Sliedrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2020 Staatscourant 2020, 18154 Sliedrecht