Uw zoekopdracht heeft 1977 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 5 februari 2020, houdende het instellen van een commissie die belast is met het adviseren van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de benoeming van de leden van de in te stellen raad van toezicht van de Ster (Instellingsbesluit benoemingsadviescommissie raad van toezicht Ster)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8796 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit L11Alaaf, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2020 Staatscourant 2020, 3567 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Aankondiging procedure beëindiging en aanvraag aanbodkanalen landelijke publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1903 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (36 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg 2020, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 67745 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Regeling Financieel Beheer van de Nederlandse Taalunie 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66368 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Aankondiging procedure aanvraag aanbodkanaal regionale publieke omroep, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61031 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, d.d. 11 juli 2019, kenmerk 13520304 tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124, juncto 124b van de Gemeentewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41516 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) schooljaar 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 30466 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap