Uw zoekopdracht heeft 27 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 6 februari 2020, nr. 2794898, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot aanpassing van het vergoedingenbesluit van diverse commissies en de intrekking van het Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden commissie auteursrecht, Stcrt. 2005, 34

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8314 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 6 februari 2020 nr. 2794891, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot vaststelling van de hoogte van de vergoeding van de voorzitter en leden van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 8316 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6302 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de implementatie van verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PbEU 2018, L 294)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 2791 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 november 2019, nr. 2736901, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 65860 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53672 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Mededeling uitspraak herroeping goedkeuring wijziging pensioenreglementen Stichting Notarieel Pensioenfonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2019 Staatscourant 2019, 46339 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Overig Download icon PDF (53 kB)

  Wijziging van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkrijk Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2019 Staatscourant 2019, 38964 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 33287 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 27682 Ministerie van Justitie en Veiligheid