Uw zoekopdracht heeft 575803 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Uitbreiding van het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 6 april 2020, kenmerk 2020-2478794/IT2032699, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Propofol, 10 mg/mL, emulsie voor injectie / infusie (diverse fabrikanten) en Propofol, 20 mg/mL, emulsie voor injectie / infusie (diverse fabrikanten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20939 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 6 april 2020, nr. IENW/BSK-2020/65408, houdende wijziging van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/54872, houdende vaststelling van tijdelijke regels met betrekking tot de wekelijkse rij- en rusttijden van bestuurders in het wegvervoer in enkele deelsectoren in afwijking van Verordening 561/2006, in verband met maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt, in verband met de verlenging van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus dat dat COVID-19 veroorzaakt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20652 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 19485 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 31 maart 2020, nr. 20089209, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft. (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft, 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 19939 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (91 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2020, nr. MBO/16722156, houdende voorschriften inzake het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in de jaren 2020 tot en met 2024, alsmede inzake de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20218 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20295 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 7. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20448 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 8. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20452 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Cuijk - algemene gehandicaptenparkeerplaats - De Valuwe 2 Cuijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20414 Cuijk
 10. Oproepingen | Deurwaardersexploten Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2020 Staatscourant 2020, 20475 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders