Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving inspraak ontwerp projectplan, MER-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluiten dijkversterking IJsselmeer, kleibekleding en pipingmaatregelen, Friesland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2014 Staatscourant 2014, 14964 Friesland
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit Feantersdyk, Garyp, gemeente Tytsjerksteradiel, Friesland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2014 Staatscourant 2014, 4941 Friesland
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerp verordening Romte Fryslân 2014, Friesland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 922 Friesland
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Milieueffectrapportage (m.e.r.) Skûlenboarch-Westkern, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Friesland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2013 Staatscourant 2013, 27480 Friesland
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit Drie Tolhekken 3, 8431 TX Oosterwolde, Ooststellingwerf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2013 Staatscourant 2013, 25385 Friesland
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Voorgenomen uitbreiding grondwaterwinning in Spannenburg, gemeente Skarsterlân, Friesland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2013 Staatscourant 2013, 16579 Friesland
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vergunning uitbreiding van de zandwinning; Gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Achtkarspelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2012 Staatscourant 2012, 17007 Friesland
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit Pieter Stuyvesantweg 1, 8937 AC Leeuwarden, gemeente Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2012 Staatscourant 2012, 9811 Friesland
 9. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381 Drachten – Drentse grens en vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder N381 Drachten – Drentse grens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2012 Staatscourant 2012, 10 Friesland
 10. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan, het (plan-)milieueffectrapport en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder N381 Drachten–Drentse grens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2011 Staatscourant 2011, 8552 Friesland