Uw zoekopdracht heeft 484980 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Raad voor Economische en Financiële Zaken; Motie; Motie van het lid Leijten c.s. over het verbod op monetaire financiering tijdelijk opschorten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 21501-07, nr. 1677 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1408 kB)

  Consultatiereactie crypto's

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 22112, nr. 2855 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (210 kB)

  Consultatiereactie cyberweerbaarheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 22112, nr. 2855 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering; Nederlandse reacties op EU-consultaties cyberweerbaarheid financiële sector en crypto

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 22112, nr. 2855 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Uitstel toezending informatie over de doeltreffendheid en de effecten van de experimenten Participatiewet in de praktijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 34352, nr. 193 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (80 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Brief van de minister voor M&W over het ontwerpbesluit ter implementatie van de minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (99 kB)

  Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35434, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (156 kB)

  Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35434, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Evaluatie Schipholbeleid; Brief regering; Stand van zaken parkeren vliegtuigen als gevolg van de coronacrisis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 29665, nr. 383 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Memorie van toelichting Download icon PDF (192 kB)

  Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35434, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal