Uw zoekopdracht heeft 5367 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 6 februari 2020, nr. 23665, tot instelling van de Werkgroep Toolbox Beleidsevaluatie (Instellingsbesluit Werkgroep Toolbox Beleidsevaluatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 10941 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en postactieven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 10500 Ministerie van Defensie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (42 kB)

  Maandbrief VBD februari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 10503 Ministerie van Defensie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen van 11 februari 2020, nr. 2804339

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10742 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 februari 2020, nr. 18618696, houdende benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie onderwijsbevoegdheden (Benoemingsbesluit Commissie onderwijsbevoegdheden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10879 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 november 2019, nr. 16682587, houdende instelling van een commissie tot advisering inzake een nieuwe bevoegdhedenstructuur in het onderwijs (Instellingsbesluit Commissie onderwijsbevoegdheden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10878 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 februari 2020, nr. WJZ/ 20030467, tot het verlenen van volmacht en machtiging aan functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bevoegdheden ten aanzien van attachés en lokale werknemers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Besluit volmacht en machtiging attachés en lokale werknemers EZK)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10979 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2020, nr. WJZ/ 20030471, tot het verlenen van volmacht en machtiging aan functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bevoegdheden ten aanzien van attachés en lokale werknemers van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Besluit volmacht en machtiging attachés en lokale werknemers LNV 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10953 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 12 februari 2020, kenmerk 2020-24399, houdende bekendmaking van de taken waarmee de Staatssecretarissen van Financiën in het bijzonder zullen zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10352 Ministerie van Financiën
 10. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020-31088 van 12 februari 2020, houdende een individuele uitzondering op het wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van artikel 2.4 van de Wet normering topinkomens betreffende De Nederlandsche Bank N.V. en de heer prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9869 Ministerie van Financiën