Uw zoekopdracht heeft 5167 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 oktober 2019 (kenmerk: 2703930/19/DP&O), houdende verlening van mandaat met betrekking tot de bevoegdheid om te besluiten op individuele verzoeken tot voorwaardelijke invrijheidstelling op de BES (Mandaatbesluit individuele verzoeken VI op de BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56460 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Roldagen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56144 Raad voor de Rechtspraak
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56272 Ministerie van Defensie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/204503, houdende instelling van de Commissie participatie en governance luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56349 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2019, nr. BPZ/19199242 tot instelling van de Raad van Advies herbezinning NVWA (Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56675 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van 27 september 2019 (kenmerk: 2019/HSO/20), houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd Stafdiensten van de raad voor rechtsbijstand bij afwezigheid of ontstentenis van het bestuur (Mandaatbesluit afwezigheid bestuur raad voor rechtsbijstand)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55740 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 (kenmerk: 2706267/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 in verband met de herplaatsing van het WODC

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 53678 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 54179 Ministerie van Defensie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53173 Luchtverkeersleiding Nederland
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 oktober 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52928 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties