Uw zoekopdracht heeft 42350 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. WJZ 19241962, tot instelling van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie (Regeling Instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56982 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 oktober 2019, kenmerk 1591128-196864, houdende de intrekking van het Instellingsbesluit Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55560 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 oktober 2019, nr. WJZ/ 19241996, houdende Benoeming en vergoeding van de leden van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56988 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 11 oktober 2019, kenmerk 2019-2374256/IT2026829, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Ikorel, nicorandil 10mg tablet (RVG 15221)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56898 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 2019-2372635/IT2024550, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Benzathinebenzylpenicilline Sandoz 1.200.000 IE, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie (RVG 118694)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56896 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 4 oktober 2019, nr. WJZ/ 19229334, tot wijziging van de Postregeling 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 56220 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/209749, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018–2019 in verband een verhoging van het subsidieplafond (Tweede aanpassing subsidieplafond 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55066 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (160 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 oktober 2019, nr. WJZ/ 19237719 , tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het saneren van varkenshouderijlocaties in verband met geurhinder (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55830 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2019, kenmerk 1586586-195423-ESTT, houdende de toekenning van vergoedingen aan de voorzitters en leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie voor werkzaamheden die zij verrichten in de periode juli 2019 tot en met december 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55254 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport