Uw zoekopdracht heeft 1366 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (30 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11057 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017 en enige andere aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9136 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (4 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur wijziging van het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 10023 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (213 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9589 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enige technische aanpassingen en de implementatie van richtlijn 2017/2398 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met enige technische correcties en de bijgestelde implementatie van richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8997 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8438 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (170 kB)

  Advies Raad van State inzake Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 4515 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht voor zeeschepen (Loodsplicht nieuwe stijl)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 10113 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (190 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2020 Staatscourant 2020, 7531 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; ’s-Gravenhage, 16 oktober 2019 (Trb. 2019, 163)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 8081 Ministerie van Buitenlandse Zaken