Uw zoekopdracht heeft 15106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 juli 2020, 2020-0000099858, tot aanwijzing van Bureau Veritas Inspection & Certification als conformiteitsbeoordelingsinstantie en toezichthouder op de Inspectieafdeling van de gebruiker inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2022 Staatscourant 2020, 40530 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 augustus 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein; sector 4-no. 02

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 37152 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (185 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 augustus 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Toneel en dans

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 34565 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juli 2020 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bedrijfsfonds Apotheken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-08-2020 Staatscourant 2020, 33119 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring c.a.o.-bepalingen; Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, Uitvoeringsregelingen voor het 2020/2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2020 Staatscourant 2020, 40950 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Tankstations en Wasbedrijven 2020/2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 40946 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (157 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Mobiliteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 32640 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een technische wijziging van de premievaststelling voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 van de Wet financiering sociale verzekeringen in het Belastingplan 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39838 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39884 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met maandelijkse girale loonbetaling Europese blauwe kaart houders en verduidelijking voor vervanging bij incidentele arbeid en tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met het versoepelen van de vrijstelling van de meldplicht voor gedetacheerde zakenreizigers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39857 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid