Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 december 2018, nr.2018-0000816616, tot instelling van een Commissie kinderopvang en vaccinatie (Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 73427 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (183 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000188020, houdende publicatie van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering dat is vastgesteld door de Stichting Ascert als bedoeld in artikel 1.5a, onderdeel c, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (56 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 35478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2017-0000012131, tot aanwijzing van de Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2018 Staatscourant 2018, 6068 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (103 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 2018-0000004839, tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor de bescherming van werknemers die beroepsmatig blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling (Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2018 Staatscourant 2018, 4952 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2008 Staatscourant 2008, 78 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling bedragen Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2007 Staatscourant 2007, 225 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (291 kB)

  Wijziging Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2007 Staatscourant 2007, 146 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Wijziging Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2007 Staatscourant 2007, 122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (128 kB)

  Wijziging Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2007 Staatscourant 2007, 85 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid