Uw zoekopdracht heeft 942 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling voor subsidie voor loonkosten en inkomensverlies in verband met buitengewone omstandigheden samenhangend met het coronavirus Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2020 Staatscourant 2020, 19876 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2020, nr. 2020-0000013079, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2020 Staatscourant 2020, 18106 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (78 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 februari 2020, nr. 2019-0000172044, tot verlening van een eenmalige tegemoetkoming aan werknemers die lijden aan de aandoening CSE als gevolg van de blootstelling aan oplosmiddelen tijdens het verrichten van arbeid (Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2020 Staatscourant 2020, 9824 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  (Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8614 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1690 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1640 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met enkele wijzigingen omtrent medezeggenschapsactiviteiten van buitenlandse studenten en studenten van de Academie van Bouwkunst en een wijziging in de categorieën vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning wordt voorzien van een aantekening waaruit blijkt dat aan die vergunning geen beperkingen zijn verbonden voor het verrichten van arbeid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1663 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000166082, houdende aanwijzing van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA) als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan TCVT RA ter uitvoering van het beheer van het Register Kraanmachinisten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66044 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2019, 2019-0000149982, tot Wijziging Nadere regeling kinderarbeid i.v.m. het visserijverdrag voor werk aan boord van vissersvaartuigen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 69103 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, 2019-0000162570, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65338 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid