Uw zoekopdracht heeft 1051 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enige technische aanpassingen en de implementatie van richtlijn 2017/2398 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met enige technische correcties en de bijgestelde implementatie van richtlijn 2014/68/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8997 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 februari 2020, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 9027 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (26 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met de implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector en Richtlijn (EU) 2017/159

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 5250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (126 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan de professionele uitoefening voor diverse beroepen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1628 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (58 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (286 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, 2019-0000167017, houdende publicatie van registratieschema's voor enkele typen kraanmachinisten die zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66050 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000155436, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de nadere invulling van algemene eisen voor registers waarin specifieke beroepsbeoefenaren zich dienen te (her-)registreren, de (her-)registratie daarin en de eisen voor (her-)registratie in het Register kraanmachinisten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 66040 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, nr. 2019-0000165896, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65293 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000103579, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de actualisering van Bijlage XIII (wettelijke grenswaarden voor de allergenen alfa-amylase en meelstof)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2019 Staatscourant 2019, 48287 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid