Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2020, nr. 2020-0000005885, inzake de implementatie van richtlijn nr. 2018/131 van de Raad van 23 januari 2018 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn 2009/13 overeenkomstig de door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde wijzigingen aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (PbEU L 2018, L22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5578 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2017 Staatscourant 2017, 56923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Overeenkomst mbt vaststelling op Rijnvarenden toepasselijke wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2013 Staatscourant 2013, 9853 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 2013, nr. 2013-0000104362 tot wijziging van de Nadere regeling kinderarbeid in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2013 Staatscourant 2013, 23303 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  AANVULLENDE OVEREENKOMST BIJ DE OVEREENKOMST KRACHTENS ARTIKEL 16, EERSTE LID, VAN VERORDENING (EG) 883/2004 BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE OP RIJNVARENDEN TOEPASSELIJKE WETGEVING

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2013 Staatscourant 2013, 9853 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid, van verordening (EG) 883/2004 betreffende de vaststelling van de op rijnvarenden toepasselijke wetgeving 883/2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2011 Staatscourant 2011, 3397 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Convenanten Download icon PDF (10 kB)

  Overeenkomst krachtens artikel 16, eerste lid, van verordening (EG) 883/2004 betreffende de vaststelling van de op rijnvarenden toepasselijke wetgeving 883/2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2011 Staatscourant 2011, 3397 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking dat het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak Rijn- en Binnenvaart, dat voortzetting van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de rijn- en binnenvaart wenst, niet heeft aangetoond een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2011 Staatscourant 2011, 1157 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging mandatering bevoegdheden Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2008 Staatscourant 2008, 39 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2008 Staatscourant 2008, 25 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid