Uw zoekopdracht heeft 266 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2019, 2019-0000179046, tot wijziging van de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019 in verband met aanpassingen in de vermogenstoets en de introductie van een pensioenvrijlating

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2019 Staatscourant 2019, 70775 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2019, 2019-0000140134, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor enkele wetten en regelingen voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 69523 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek, afsluiting van de instroom bij centrumgemeenten voor ondernemers in de binnenvaart, beperking van de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of beroep en verdere uniformering met de Participatiewet en het Besluit Participatiewet in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek en enkele andere wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53887 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2019, nr. 2019-0000083364, ten behoeve van het verstrekken van financiële middelen aan het UWV teneinde het UWV een tijdelijk budget te geven voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een grote kans op langdurige werkloosheid (Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 36337 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2019, nr. 2019-0000041749, tot wijziging van de Scholingsregeling WW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 36341 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (46 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17822 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid