Uw zoekopdracht heeft 2059 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 april 2020, 2020-0000045735, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 teneinde de duur van lopende projecten te verlengen in verband met de Coronacrisis

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 20179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2020, nr. 2020-0000013079, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2020 Staatscourant 2020, 18106 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2020, nr. 2020-0000032575, betreffende het beëindigen van de tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Ascert, de Stichting SBCA en de Stichting TCVT afgesloten convenanten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2020 Staatscourant 2020, 15580 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2020, kenmerk 2020-0000026228, tot aanwijzing van Lloyd's Register Verification B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17012-1:2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2020 Staatscourant 2020, 16352 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (90 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2020 Staatscourant 2020, 11381 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2020, nr. 2020-0000013770, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden ten gevolge van de crisis in Hubei 2020 (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 7722 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2020, nr. 2020-0000003904, tot aanwijzing van HHC/DRS B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7371 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2020, nr. 2020-0000003244, tot aanwijzing van TÜV Nederland QA B.V. als certificerende instelling inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 7376 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 3915 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met een langere registratietermijn in de registratie van arbeidsbeperkten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1686 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid