Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juni 2019, 2019-0000048222, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming Wajongers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 32348 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000235249, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 in verband met het schrappen van aanvraagtijdvakken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 68776 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 oktober 2018, 2018-0000171793, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met vrijlating tegemoetkoming Q-koorts

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2018 Staatscourant 2018, 61900 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2018, 2018-0000027486, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 17410 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2018, 2018-0000003503, tot wijziging van de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen in verband met aanwijzing van erkende niet door het Rijk bekostigde beroepsopleidingen met diploma-erkenning als bedoeld in artikel 1.4.1 van de Wet Educatie en beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 3892 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, 2015-0000300413, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang in verband met de bekendmaking van het tweede aanvraagtijdvak en enkele andere wijzigingen, en de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de vaststelling vanaf welk kalenderjaar een klachtenverslag wordt opgesteld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2015 Staatscourant 2015, 45342 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124864, tot wijziging van de Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2013 Staatscourant 2013, 25770 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2013-0000124865, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie als bedoeld in de artikelen 3:29 en 3:39 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2013 Staatscourant 2013, 25772 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2012, WBJA/2012-0000051343, tot wijziging Regeling klokuren 2010 in verband met wijzigingen naar aanleiding van motie van voormalige Eerste Kamerlid Jurgens c.s.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2012 Staatscourant 2012, 26083 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2012, Directie Kinderopvang, nr. KO/ 2012/16947, houdende werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen (Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25821 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid