Uw zoekopdracht heeft 169 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 november 2019, nr. 2019-0000168656, tot wijziging van de Regeling Wet kinderopvang in verband met een aanscherping van de administratieve eisen ten behoeve van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 65128 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (253 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52029 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2019, nr. 2019-0000087989, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 35376 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (195 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000074646, tot Wijziging Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen teneinde de bijlagen voor het schooljaar 2019/20 te actualiseren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32609 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Bestuurlijke afspraken 2019 – 2022 Samenwerking BES(t) 4 kids, versterking kinderopvang, voor en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2019 Staatscourant 2019, 10768 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2019, nr. 2018-0000159940, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2019 Staatscourant 2019, 3951 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot indexatie en verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2019 Staatscourant 2019, 624 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 december 2018, nr.2018-0000816616, tot instelling van een Commissie kinderopvang en vaccinatie (Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 73427 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid