Uw zoekopdracht heeft 53 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Rucphen tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42937 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Oss tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42941 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42943 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (32 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit politiegegevens en het Besluit SUWI in verband met het creëren van een grondslag voor het verstrekken van een melding door de politie ten behoeve van het beëindigen van een uitkering, toeslag of studiefinanciering bij deelname aan een terroristische organisatie en het uitwerken van de gegevensuitwisseling tussen de uitvoeringsinstanties en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de beëindiging van uitkeringen bij deelname aan een terroristische organisatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2017 Staatscourant 2017, 55495 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2015, 2015-0000167112, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2015 Staatscourant 2015, 19970 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 november 2013, 2013-0000148327, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving en het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD in verband met het aanwijzen van ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport als toezichthouders op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2013 Staatscourant 2013, 32749 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Nieuw model legitimatiebewijs opsporingsambtenaar SIOD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2008 Staatscourant 2008, 196 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking legitimatiebewijs algemeen opsporingsambtenaar VROM-IOD

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2008 Staatscourant 2008, 159 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2008 Staatscourant 2008, 25 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Regeling tijdelijke klachtencommissie VROM IOD en SIOD) (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2007 Staatscourant 2007, 242 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid