Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 november 2018, nr. 2018-0000174042, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers in verband met een ruimere omschrijving van de beroepsgroepen en het schrappen van de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 64387 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2017, 2017-0000106853, tot wijziging Regeling Inburgering alsmede tot wijziging van het Examenreglement basisexamen inburgering buitenland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2017 Staatscourant 2017, 38120 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 januari 2017, nr. 2016-0000276917, tot wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep in verband met een verhoging van het subsidieplafond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2017 Staatscourant 2017, 4500 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2010, nr. R&P/RPA/2010/16909, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstellingen te verstrekken subsidie, bedoeld in de artikelen 2:29 en 3:49 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2011 tot en met juli 2016)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2010 Staatscourant 2010, 13556 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling nieuwe regeling op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2008 Staatscourant 2008, 104 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling nieuwe regeling op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2008 Staatscourant 2008, 53 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (27 kB)

  Arboplusconvenant primair en voortgezet onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2004 Staatscourant 2004, 222 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Convenanten Download icon PDF (9 kB)

  Convenant Arbo- en Verzuimbeleid Onderwijs en Wetenschappen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2000 Staatscourant 2001, 16 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Deelconvenant Preventie psychische belasting (werkdruk) primair en voortgezet onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2000 Staatscourant 2001, 16 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Convenanten Download icon PDF (9 kB)

  Deelconvenant pilot Poortwachter voor de sector onderwijs en wetenschappen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2000 Staatscourant 2000, 133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid