Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2020, 2020-0000012315, tot Vaststelling rijksbijdrage transitievergoedingen onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2020 Staatscourant 2020, 15563 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Convenanten Download icon PDF (22 kB)

  Convenant uitvoering interbestuurlijk toezicht op de Wet kinderopvang en uitvoering taak vertrouwensinspecteurs kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2020 Staatscourant 2020, 9563 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (610 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met de wijziging van het financieringsstelsel van kinderopvang (Wet nieuw financieringsstelsel kinderopvang)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2018 Staatscourant 2018, 50013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (55 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000130261, tot wijziging van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 en de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de nadere uitwerking van enige kwaliteitseisen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2017 Staatscourant 2017, 49278 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000130251, tot wijziging van de Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders en de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2017 Staatscourant 2017, 49288 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000130259, tot wijziging van diverse regelingen in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2017 Staatscourant 2017, 49281 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Instellingsregeling Taskforce Samenwerking OCW en Kinderopvang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2016 Staatscourant 2016, 58657 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 september 2016, 2016-0000210037, tot instelling van een Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang (Instellingsregeling Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2016 Staatscourant 2016, 58657 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2015, 2015-0000300698, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2015 Staatscourant 2015, 46035 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 maart 2015, 2015-0000033143, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang in verband met het verlengen van het eerste aanvraagtijdvak

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2015 Staatscourant 2015, 6414 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid