Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000077583, tot bijstelling van het quotum voor de Aziatische horeca, genoemd in artikel 3a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32754 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september 2018, nr. 2018-0000142205, tot wijziging van de Remigratieregeling in verband met het toevoegen van Bangladesh als bestemmingsland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2018 Staatscourant 2018, 50544 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juni 2018, 2018-0000099256, tot wijziging van bijlage 1 van de Remigratieregeling in verband met het toevoegen van Somalië als bestemmingsland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2018 Staatscourant 2018, 31816 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 april 2018, 2018-0000072475, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (PbEU 2016, L 132)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2018 Staatscourant 2018, 23392 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2018, nr. 2018-0000037011, tot wijziging van de Regeling inburgering in verband met het aanpassen van de regels omtrent ontheffing en verlenging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 15700 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2018, 2018-0000041739, over de vaststelling van de boete bij verwijtbaar overschrijden van de inburgeringstermijn (Beleidsregel boetevaststelling inburgering)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 15704 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2017, 2016-0000276746, tot wijziging van de Remigratieregeling in verband met het aanpassen van de bedragen van de remigratie-uitkering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2017 Staatscourant 2017, 3618 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Mededeling aangaande restitutie basisexamen inburgering in het buitenland, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2016 Staatscourant 2016, 62013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2016, 2016-0000006795, tot wijziging van de Remigratieregeling in verband met het aanpassen van de bedragen van de remigratie-uitkering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2016 Staatscourant 2016, 4106 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2015, nr. 2015-0000260450, tot wijziging van de Regeling inburgering, het Examenreglement basisexamen inburgering en het Examenprogramma basisexamen inburgering in verband met het vervallen van de eis om binnen een jaar van een toegekende lening gebruik te maken, het vervallen van de bepaling waarin het jaarlijkse rentepercentage voor sociale leningen wordt vastgesteld, de vervanging van het model inburgeringsdiploma, het vervallen van twee bijlagen van het Examenreglement basisexamen inburgering en het voorbehouden van het auteursrecht op het basisexamen inburgering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2015 Staatscourant 2015, 34287 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid